Nieuwbouwproject 'Oetelaar' te Boekel, opgeleverd in 2016

Disclaimer

Theo Verhoeven bv is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Theo Verhoeven bv verbonden zijn. Theo Verhoeven bv is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van materiaal dat op deze website beschikbaar is.

Theo Verhoeven bv is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Theo Verhoeven bv worden aangeboden.

Theo Verhoeven bv garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is. Theo Verhoeven bv garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Theo Verhoeven bv garandeert niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

25 jaar
ervaring
15 vaste
medewerkers
Machinale
werkplaats
Deskundig
advies